เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าบ้านนางปลาบู่ พลจันทึก ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง