เทศบาลตำบลตลาดแค

ผลิตภัณฑ์ OTOP

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสาร  ใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นจันทบูร วิธีการทำไม้กวาดดอกหญ้า และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ภาษาถิ่น  พูดภาษาอีสาน  

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นจันทบูร  ตะกร้าเชือกฟาง  ไม้กวาดดอกหญ้า