เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 20 ธ.ค. 64 อ่าน 120