เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 106