เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อกำจัดขยะ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง