เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัเอกสารที่เกี่ยวข้อง