เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง