เทศบาลตำบลตลาดแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง