เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายปี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 175