เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2561เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 148