เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดแค ด้านหลัง ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง