เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเอกสารที่เกี่ยวข้อง