เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายต่อต้านการทุจริต

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตลาดแคใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)เอกสารที่เกี่ยวข้อง