เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร และบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 20/2 (ทางเข้าบ้านนายสะท้าน ฤาชา) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง