เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง