เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ยาว 37 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (หลังคาโค้ง) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง