เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง