เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 7 (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาทเอกสารที่เกี่ยวข้อง