เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย๑๑ (บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง