เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานสถานะการเงินการคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 ก.ค. 65 อ่าน 95
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 มิ.ย. 65 อ่าน 93
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 พ.ค. 65 อ่าน 91
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 เม.ย. 65 อ่าน 87
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 3 มี.ค. 65 อ่าน 83
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 4 ก.พ. 65 อ่าน 83
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 9 ธ.ค. 64 อ่าน 82
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 พ.ย. 64 อ่าน 77
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 6 ต.ค. 64 อ่าน 74
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 2 ก.ย. 64 อ่าน 74