เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 96
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 96
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 31 มี.ค. 65 อ่าน 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 10 มี.ค. 65 อ่าน 91
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 10 มี.ค. 65 อ่าน 84
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 10 มี.ค. 65 อ่าน 85
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 ธ.ค. 64 อ่าน 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 ธ.ค. 64 อ่าน 87
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 79