เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานสถานะการเงินการคลัง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 22 ก.ย. 66 อ่าน 6
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 22 ก.ย. 66 อ่าน 6
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 ก.ค. 66 อ่าน 33
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 มิ.ย. 66 อ่าน 47
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 9 พ.ค. 66 อ่าน 55
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 10 เม.ย. 66 อ่าน 69
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 6 ก.พ. 66 อ่าน 86
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 10 ม.ค. 66 อ่าน 101
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 ธ.ค. 65 อ่าน 118
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 9 พ.ย. 65 อ่าน 119