เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายปี
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 27 เม.ย. 66 อ่าน 56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 มี.ค. 65 อ่าน 155