เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 เม.ย. 66 อ่าน 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 เม.ย. 66 อ่าน 75
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 เม.ย. 66 อ่าน 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 เม.ย. 66 อ่าน 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 ธ.ค. 65 อ่าน 114
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 ธ.ค. 65 อ่าน 99
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 28 ก.ย. 65 อ่าน 133
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 31 ส.ค. 65 อ่าน 145
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 145