เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  | 1   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 18 เม.ย. 65 อ่าน 132
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 3 พ.ย. 64 อ่าน 131
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 16 ม.ค. 63 อ่าน 143
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 181