เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 18 เม.ย. 65 อ่าน 147
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 11 เม.ย. 65 อ่าน 140
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 เม.ย. 64 อ่าน 147
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 16 ม.ค. 63 อ่าน 136
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 16 ม.ค. 63 อ่าน 150
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 175
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 180
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 182