เทศบาลตำบลตลาดแค

กองช่าง


นายพิสิษฐ์ ช่ำชอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.044-917009


- ว่าง -
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิไล บุษราคัม
คนงาน


นายบรรจง ฉิมกลาง
คนงาน


นางบุญส่ง ศิริคำ
คนงาน


นางสาวรัชดาภรณ์ เพ็ชรพิมาย
คนงาน