เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 15 พ.ย. 64 อ่าน 175