เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายปี

รายงานผลกการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 194