เทศบาลตำบลตลาดแค

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง