เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง