เทศบาลตำบลตลาดแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพักน้ำ คสล.ซอย 20/2 (ทางเข้าบ้านนายสะท้าน ฤๅชา) ชุมชนตลาดแค หมู่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง