เทศบาลตำบลตลาดแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทย ที่จะได้ทำหน้าที่พลเมืองไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสภา เพื่อทำหน้าที่แทนเราในการบริหารประเทศ . เมื่อไปถึงคูหาเลือกตั้ง จำง่ายๆ เรามีขั้นตอนการลงคะแนน 5 ขั้นตเอกสารที่เกี่ยวข้อง