เทศบาลตำบลตลาดแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลตลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และรเอกสารที่เกี่ยวข้อง