เทศบาลตำบลตลาดแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

**ข่าวประชาสัมพันธ์** ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบล ซอย 7 (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัเอกสารที่เกี่ยวข้อง