เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโรงเรียน รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 19 ม.ค. 66 อ่าน 87