เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 8 ธ.ค. 65 อ่าน 99