เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์และกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง