เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 11 (บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง