เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานสถานะการเงินการคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 ธ.ค. 63 อ่าน 108
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 ธ.ค. 63 อ่าน 108
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 9 ต.ค. 63 อ่าน 104
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 ก.ย. 63 อ่าน 102
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 ส.ค. 63 อ่าน 106
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 3 ก.ค. 63 อ่าน 106
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 1 มิ.ย. 63 อ่าน 110
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 พ.ค. 63 อ่าน 106
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 2 เม.ย. 63 อ่าน 103
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 มี.ค. 63 อ่าน 103