เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.ประจำเดือนเมษายน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 พ.ย. 61 อ่าน 143
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 พ.ย. 61 อ่าน 140
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 146
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 143
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 127