เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 107
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 103
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 103
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 103
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 30 ก.ย. 64 อ่าน 105
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 130
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 157
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 148
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 139