เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานสถานะการเงินการคลัง
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 6 ก.พ. 66 อ่าน 0
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 10 ม.ค. 66 อ่าน 9
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 ธ.ค. 65 อ่าน 22
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 9 พ.ย. 65 อ่าน 34
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 ต.ค. 65 อ่าน 48
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 12 ก.ย. 65 อ่าน 54
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 3 ส.ค. 65 อ่าน 58
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 ก.ค. 65 อ่าน 58
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 7 มิ.ย. 65 อ่าน 58
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 5 พ.ค. 65 อ่าน 57