เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.ประจำเดือนเมษายน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 พ.ย. 61 อ่าน 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 19 พ.ย. 61 อ่าน 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 36
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 14 พ.ย. 61 อ่าน 28