เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
  | 1   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 18 เม.ย. 65 อ่าน 16
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 11 เม.ย. 65 อ่าน 11
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 8 เม.ย. 64 อ่าน 13
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 16 ม.ค. 63 อ่าน 6
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 16 ม.ค. 63 อ่าน 13
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 46
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 42
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 46
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 26 พ.ย. 61 อ่าน 41