เทศบาลตำบลตลาดแค


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) Scan QR Code
ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift P0licy)


11 เม.ย. 65 (0)

     ทศบาลตำบลตลาดแค ร่วมส่งเสริมสนับสนุน นโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ลดการสัมผัสเงินสด โดยการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% ลดสัมผัสเงินสด-เงินทอน ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19


24 มี.ค. 65 (31)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
  2.  จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
  3.  จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
  4.  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
  5.  จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2565 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  2.  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 7 (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๑๑ (บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 
  4.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย๑๑ (บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  5.  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 11 (บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองรอบรับและส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 22 ก.ย. 2565 อ่าน 2
  2.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองรอบรับและส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 22 ก.ย. 2565 อ่าน 2
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 22 ก.ย. 2565 อ่าน 2
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 22 ก.ย. 2565 อ่าน 2
  5.  จ้างเหมาเครื่องจักรดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ภายในบริเวณบ่อขยะ หมู่ 12 บ้านโนนพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.ย. 2565 อ่าน 4

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 19 (เลียบลำเหมือง) บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
  2.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 
  3.  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลังฝายน้ำล้น ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  4.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 
  5.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 

กิจการสภา
  1.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564  
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 
  3.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
  4.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
  5.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
009   สล็อตpgแท้ โดย กร วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 21 ออกความเห็น 0
008   ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ..>>> โดย Marryone วันที่ 19 มี.ค   อ่าน 19 ออกความเห็น 0
007   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 6   อ่าน 53 ออกความเห็น 0
006   วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับคอหนังที่ชอบดูหนังออนไลน์ใหม่ๆฟรีๆ..>>> โดย imovie88 วันที่ 29 ต.ค. 6   อ่าน 60 ออกความเห็น 1
005   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 23 ก.ย. 6   อ่าน 79 ออกความเห็น 0


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์   กิตติหิรัญวัฒน์) 

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

08 1878 9696


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นายสมมิตร   ขวัญกลาง)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค 

08 5061 2622ip ของคุณ คือ 3.238.199.4
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 54 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2805 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10964 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 434822 คน
เริ่มนับ วันที่ 8 ต.ค. 2561

ก.ย. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


   
   อบต.บ้านเกาะ
   www.อบต.โตนด
   อบต.คง
   

   
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>