เทศบาลตำบลตลาดแค

กองการศึกษา


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

นายภูรินัฐ อ่วมวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

-ว่าง-
ผุ้ช่วยนักสันทนาการ