เทศบาลตำบลตลาดแค


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) Scan QR Code
ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift P0licy)


11 เม.ย. 65 (0)

     ทศบาลตำบลตลาดแค ร่วมส่งเสริมสนับสนุน นโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ลดการสัมผัสเงินสด โดยการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% ลดสัมผัสเงินสด-เงินทอน ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19


24 มี.ค. 65 (100)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
  2.  ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำ "ภาษีป้าย) 
  3.  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 
  4.  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด "ผ่านแอปพิเคชั่นเงินเด็ก" 
  5.  จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
  2.  การประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  4.  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโรงเรียน รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 2 ก.พ. 2566 อ่าน 14
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 2 ก.พ. 2566 อ่าน 15
  3.  ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 1 ก.พ. 2566 อ่าน 7
  4.  ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 1 ก.พ. 2566 อ่าน 7
  5.  ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 1 ก.พ. 2566 อ่าน 8

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 11 (บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1  
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  3.  ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 
  4.  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5.  ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 

กิจการสภา
  1.  ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 
  3.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 
  4.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
  5.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
009   สล็อตpgแท้ โดย กร วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 141 ออกความเห็น 0
008   ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ..>>> โดย Marryone วันที่ 19 มี.ค   อ่าน 132 ออกความเห็น 0
007   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 6   อ่าน 180 ออกความเห็น 0
006   วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับคอหนังที่ชอบดูหนังออนไลน์ใหม่ๆฟรีๆ..>>> โดย imovie88 วันที่ 29 ต.ค. 6   อ่าน 179 ออกความเห็น 1
005   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 23 ก.ย. 6   อ่าน 196 ออกความเห็น 0


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์   กิตติหิรัญวัฒน์) 

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

08 1878 9696


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นายสมมิตร   ขวัญกลาง)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค 

08 5061 2622ip ของคุณ คือ 44.212.99.248
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 306 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1893 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8410 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 459583 คน
เริ่มนับ วันที่ 8 ต.ค. 2561

ก.พ. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     


   
   อบต.บ้านเกาะ
   www.อบต.โตนด
   อบต.คง
   

   
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>