เทศบาลตำบลตลาดแค


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) Scan QR Code

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดแค ลงพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมแนวสายไฟฟ้า ตามคำร้องขอ บริเวณชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราช


9 มิ.ย. 66 (2)

     วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มอบหมายให้นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดแค ลงพื้นที่ร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ชุมชนโนนหนามแดง


9 มิ.ย. 66 (2)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดแค จะดำเนินการล้างถังใต้ดิน และหอถังสูง  
  2.  สื่อประชาสัมพันธ์ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด" 
  3.  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรามาทำความรู้จัก ‘แอปพลิเคชั่น ThaiD’ ของกรมการปกครอง กันเถอะ 
  4.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2566 
  5.  ***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพักน้ำ คสล.ซอย 20/2 (ทางเข้าบ้านนายสะท้าน ฤๅชา) ชุมชนตลาดแค หมู่ 2  

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
  2.  ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดแค ด้านหลัง ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  4.  การประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 7 มิ.ย. 2566 อ่าน 7
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 มิ.ย. 2566 อ่าน 5
  3.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 มิ.ย. 2566 อ่าน 5
  4.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 มิ.ย. 2566 อ่าน 7
  5.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 มิ.ย. 2566 อ่าน 8

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11  
  2.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 
  3.  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 9/3 (บ้านนายอนันต์ ศรีปรุ ถึงบ้านนางปุ๋ย แอบกลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
  4.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 
  5.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 

กิจการสภา
  1.  5.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
  2.  4.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
  3.  3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
  4.  2.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
  5.  1.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
009   สล็อตpgแท้ โดย กร วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 237 ออกความเห็น 0
008   ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ..>>> โดย Marryone วันที่ 19 มี.ค   อ่าน 232 ออกความเห็น 0
007   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 6   อ่าน 307 ออกความเห็น 0
006   วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับคอหนังที่ชอบดูหนังออนไลน์ใหม่ๆฟรีๆ..>>> โดย imovie88 วันที่ 29 ต.ค. 6   อ่าน 278 ออกความเห็น 1
005   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 23 ก.ย. 6   อ่าน 316 ออกความเห็น 0


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์   กิตติหิรัญวัฒน์) 

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

08 1878 9696


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค 

08 1669 8092
ip ของคุณ คือ 3.231.217.107
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 72 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3357 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 46296 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 497469 คน
เริ่มนับ วันที่ 8 ต.ค. 2561

มิ.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


   
   อบต.บ้านเกาะ
   www.อบต.โตนด
   อบต.คง
   

   
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>